นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เป็นสิ่งที่เราตระหนัก และใส่ใจกับความเป็นส่วนตัวของทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการกับ AMBBET.GAME ของเรา ซึ่งการบริการของเรา อาจเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ จึงขอให้ท่านกรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยละเอียด

1. การรักษาข้อมูล

1.1 เราตระหนักถึงความผลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ให้กับเรามา และเว็บไซต์ของเราพร้อมที่จะทำตามข้อตกลงทุกอย่างอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่ท่านได้ให้ผ่านเว็บไซต์ของเรา จะไม่ได้รับความเสียหาย เพื่อเป็นการเก็บรักษาข้อมูลของท่าน ทางเราได้มีการเตรียมขั้นตอนการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นอย่างดี และเตรียมนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้ท่านเกิดความมั่นใจว่า เราจะเก็บข้อมูลไว้ที่ใด และจะเก็บไว้ใช้เมื่อท่านได้ใช้บริการและใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใด และใช้อย่างไรบ้าง

1.2 เอกสารนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ จะอธิบายวิธีการจัดการข้อมูลที่ท่านได้มอบให้กับเรา และใช้บริการเว็บไซต์ของเรา โดยท่านได้แสดงความยินยอมให้ทางเราใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้ระบุไว้ชัดในเอกสารฉบับนี้ หากท่านไม่ยินยอมในเงื่อนไขข้อตกลงนโยบายส่วนบุคคลนี้ และไม่ต้องการมอบข้อมูลส่วนตัว ขอความกรุณาท่านไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้

2. ข้อมูลที่ได้มา

ข้อมูลส่วนตัวที่เราจะขอเพิ่มจากท่าน เพื่อการใช้งานในอนาคต รวมไปถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านได้มอบให้กับทางเรา เมื่อได้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม เพื่อการลงทะเบียนใช้งาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่มอบให้ผ่านทางเว็บไซต์ และอีเมล์ การแลกเปลี่ยนข้อความผ่านช่องทางต่าง ๆ ของเว็บไซต์เรา การตอบแบบสอบถามที่เราทำขึ้นเป็นระยะ ประวัติการดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้บริการ โดยไม่เกี่ยวข้องว่าถูกประมวลผล โดยเว็บไซต์หรือบุคคลอื่น ข้อมูลการเข้าใช้บริการ และข้อมูลแบบละเอียด รวมถึงข้อมูลของพื้นที่ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ประวัติการดำเนินการต่าง ๆ และกิจกรรมต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ระบบได้บันทึกไว้

3. การเปิดเผยและการใช้ข้อมูล

เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าใช้งานกับเรา ถือว่า ท่านได้ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา และเราสามารถให้บุคคลที่สามในการช่วยจัดการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดยข้อมูลของท่านจะได้รับการนำไปใช้ดังต่อไปนี้ (แต่อาจมีเพิ่มเติมได้ในภายหลัง)

3.1 เพื่อบริหารจัดการบัญชีและดำเนินการฝาก – ถอน บนเว็บไซต์ของเรา

3.2 เพื่อจัดเตรียมการให้บริการเดิมพัน มอบการให้บริการ การดูแลการบริการด้านการใช้งาน และการบริหารบัญชีการใช้งานของท่าน

3.3 เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบและระบุตัวตน อาทิเช่น ใช้ยืนยันว่าท่านมีอายุไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด และไม่อยู่ในพื้นที่ต้องห้าม ดังที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์

3.4 เพื่อให้มั่นใจว่า บัญชีผู้ใช้บริการมีความมั่นคง และตรวจสอบตามความจำเป็น

3.5 เพื่อออกแบบเครื่องมือทางการตลาดที่ตรงตามความต้องการของท่าน

3.6 เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้ เพื่อประเมินวิเคราะห์ทางการตลาด

3.7 เพื่อใช้ในการตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์

3.8 เพื่อสังเกตการณ์และพัฒนาบริการของเว็บไซต์

3.9 เพื่อวิเคราะห์ ศึกษาการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ตรวจจับการฉ้อฉล และขอความร่วมมือในการตรวจสอบการฟอกเงิน

3.10 เพื่อขอความร่วมมือตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

3.11 เพื่อนำเสนอให้แก่บริษัทผู้จัดทำซอฟต์แวร์ (ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายนี้) ในการจัดหาความสนับสนุนและบริการที่เกี่ยวข้อง

4.ข้อมูลการโฆษณา

4.1 หากท่านเลือกที่จะไม่รับโฆษณา ทางเราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนของท่าน ซึ่งรวมถึงอีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อมอบข้อความการโฆษณา การบริการ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่คาดว่า ท่านอาจจะสนใจ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ และการให้บริการต่าง ๆ ของทางเรา

4.2 ท่านควรรับทราบด้วยว่า การได้รับรางวัล หรือเงินที่ได้จากทางเรา ท่านได้ยินยอมให้ชื่อ-สกุล และรูปภาพของท่าน เพื่อโปรโมชั่นและการโฆษณา โดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่มเติม ยกเว้นที่ได้ถูกห้ามไว้โดยกฎหมาย

5. ความปลอดภัย

5.1 เราดูแล และเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นอย่างดี ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนข้อความให้เป็นรหัสในการโยกย้ายข้อมูล ซึ่งเมื่อเก็บรักษาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย โดยเทคโนโลยีไฟร์วอล ทั้งเว็บไซต์ และซอฟต์แวร์ของเรา ใช้เครื่องมือทุกอย่างในการรักษาความถูกต้อง และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ใช้ข้อมูลของท่านถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเกิดการสูญหาย

5.2 การติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นอาจไม่ปลอดภัย 100% ทำให้เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่งมอบข้อมูลของท่านได้ ดังนั้น เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ จะถือว่า ท่านยินยอม และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อันเกี่ยวเนื่องจากความปลอดภัยในการใช้งานอินเตอร์เน็ต และเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย/เสียหายทั้งทางตรง ผลกระทบ โดยมิได้ตั้งใจ หรือที่เป็นการลงทัณฑ์ใด ๆ ในช่วงเวลาใดก็แล้วแต่

5.3 เมื่อพิจารณาจุดประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลของท่านแล้ว เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาตามที่เห็นสมควร ซึ่งในบางกรณี เราอาจเก็บรักษาข้อมูลของท่านไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีกำหนด

6. Cookies

6.1 ผู้เล่นควรทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะถูกเก็บ และสะสมโดยอัตโนมัติระหว่างการดำเนินการลงทะเบียนผ่านการใช้คุกกี้ ซึ่งคุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งโดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์สู่เว็บเบราน์เซอร์ โดยอนุญาติให้เซิร์ฟเวอร์เก็บรวบรวมข้อมูลจากเบราน์เซอร์ได้ เราใช้คุกกี้เพื่อติดตามลักษณะการใช้งานเบราน์เซอร์และสร้างโพรไฟล์ที่เกี่ยวกับสถิติจำนวนประชากรขึ้น การเฝ้าดูลักษณะการใช้งานเหล่านี้ และการสะสมรวบรวมข้อมูล ทำให้เราสามารถพัฒนาบริการ เพื่อนำเสนอแก่ท่านได้ ระบบพันธมิตรก็ใช้คุกกี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานพันธมิตรด้วยเช่นเดียวกัน

6.2 เบราน์เซอร์ส่วนใหญ่ มีขั้นตอนที่เรียบง่ายที่อนุญาติให้ท่านปิดหรือเปิดใช้คุกกี้ หากท่านไม่ต้องการเก็บสะสมข้อมูลผ่านการใช้คุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าใหม่ได้ด้วยตนเอง และโปรดทราบว่า การปิดใช้คุกกี้นั้น อาจส่งผลกระทบต่อการบริการเฉพาะเจาะจงที่ตรงกับความต้องการของท่านเอง

7. การทำลายข้อมูล

สื่อทุกแขนงที่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ผู้สร้างเกมเดิมพันแบบอินเตอร์แอคทีฟทั้งหมดต้องถูกทำลาย โดยไม่สนใจว่าเป็นข้อมูลใด เพื่อรักษาความปลอดภัย

8. การเข้าถึงข้อมูลและการอัพเดท

8.1 ผู้ใช้สามารถเขียนความต้องการขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ และส่งมาตามการติดต่อด้างล่าง เรายินดีแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่ โดยท่านสามารถแจ้งการอัพเดต เปลี่ยนแปลง และแก้ไขให้ถูกต้องได้ทางเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ในการร้องขอของท่าน เราจะลบข้อมูลผู้ใช้ส่วนสรุปโดยย่อในฐานข้อมูลของเรา อย่างไรก็ตาม อาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะลบข้อมูลเดิมของท่านทั้งหมด เนื่องจาก เราจัดเก็บข้อมูลสำรอง และบันทึกการลบไว้

8.2 เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากมีการอัพเดตใด ๆ เราจะถือว่า เป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบนโยบายส่วนบุคคลที่ได้รับการอัพเดตล่าสุด

9. ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อเราผ่านทาง Line@ ได้ตลอดทุกวัน 24 ชม.