คาถาเรียกโชค มู From Home ก่อนเล่นสล็อตออนไลน์

คาถาเรียกโชค มู From Home ก่อนเล่นสล็อตออนไลน์

เรื่องของความเชื่อ เครื่องลางของขลัง ไสยศาสตร์ เรื่องลี้ลับ การบูชา การเสริมมงคล หรือการเสริมดวงชะตา เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนไทยมาแต่โบราณ แม้ยุคสมัยจะไปเปลี่ยนไป แต่เรื่องการมูก็ยังคงเป็นสิ่งที่คนไทยเชื่อถือไม่น้อย ยิ่งวงการเล่นพนันที่ต้องอาศัยดวงเป็นตัวช่วยเสริมโชค เรื่องการมูเพื่อเสริมดวงจึงเป็นเรื่องที่นักเดิมพันไม่เคยมองข้ามเลยสักครั้ง ซึ่งวันนี้ เราได้รวบรวม คาถาเรียกโชค มู From Home ก่อนเล่นสล็อตออนไลน์ สำหรับนักปั่นสล็อตออนไลน์ที่ต้องการที่พึ่งทางใจ และเสริมพลังใจในการเล่นสล็อตให้ปัง อ่านต่อ เสริมโชคด้วย สถานที่ขอพรการเงิน

รวม 9 คาถาเรียกโชค มู From Home ก่อนเล่นสล็อตออนไลน์

คาถาเงินล้าน ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

เริ่มต้นด้วยการ ตั้ง นะโม 3 จบ และกล่าว

นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)

มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

หมายเหตุ: สวดมนต์ภาวนา เป็นประจำทุกวัน วันละ 9 จบ

คาถาเรียกเงิน เสริมทรัพย์ (หลวงพ่อปาน)

เริ่มต้นด้วยการ ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (ว่า 1 จบ)

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา

วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ

หมายเหตุ: ใช้สวดภาวนาหลังตื่นนอน 3 จบ หรือเวลาใส่บาตร 1 จบ ก่อนนอน 3 จบ จะทำให้มีโภคทรัพย์มากมาย เรียกเงิน เรียกทอง โชคลาภ ค้าขายร่ำรวย

คาถามหาลาภ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก)

เริ่มต้น ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าวว่า

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ

เกรัตน์สะ พระพุทธชิตา

สัพพะโส คุณะวิภา

สัมปัจโต นะรุตตะโม

มหาลาภัง สัพพะสิทธิ

ภะวันตุเม

คาถาเรียกเงิน (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

พุทธังโหม ธัมมังโหม สังฆังล้อม อันตะรายาวินาศสันติ

คาถามหาลาภ (บูชาพระสีวลี โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง)

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว

สีวลี มหาเถรัง วันทามิหัง ( 3 จบ )

มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ

มหาสีวลีเถโร ลาภัง เม เทถะ

คาถาขอลาภพระอุปคุต

เริ่มจากการ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว

มหาอุปคุต จะ มะหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง

นะโม โจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มนุสสานัง

สัพพะลาภัง ภะวันตุ เมฯ

เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุตโต จะมหาเถโร พุทธะสาวะกะอานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ

เตชะปุณณะตา จะ เทวะตานัมปิ มะนุสสานัมปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมัง กายะพันธะนัง อะทิถามิ

ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ

หมายเหตุ: หากจะขอพรให้นำพระอุปคุตมาตั้งบูชา แต่ถ้าหากไม่มีพระอุปคุต ก็สามารถให้ตั้งจิต และระลึกถึงได้

คาถาเรียกเงินเข้าบ้าน

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าวว่า

โอม มหาลาโภ โชคะวันตัง เอหิ จงมา ธะนะปาตัง

มากะมายังอักขะโต ปาระติโย วันทิตตะวา นะมามิหัง

หมายเหตุ: สวดภาวนาทุกวัน จะสวดคาถาก่อนนอนก็ได้

คาถาร่ำรวย

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ

นะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ

อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง

อะสุนะอะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ

หมายเหตุ: ใช้ภาวนากับน้ำแล้วนำเอามาพรมให้ทั่วร้าน หรือบ้าน จะทำให้เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย

คาถาทั้งหมดนี้ สามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวก และใช้สำหรับคนที่ต้องการที่พึ่งทางใจก่อนที่จะเริ่มเล่นสล็อตออนไลน์เท่านั้น

คาถามหาเศรษฐี

จัตตาโร สติปัฏฐานา จัตตาโร อิทธิปาทา สัมมาอาชีโว (สวด 3 จบ) มะณีจินดา ปิยังปัญจะธานัง ยะสังทาสา ทาสี โกมัง ปะสันติ เสน่หัง มาตาปุตตังวะโอระสัง สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพปุริสา พะหูปริสา สัพเพอิตถี พะหูอิตถี สารังเจนัง ภะวันตุเม (สวด 3 จบ) เวทาสากุ กุสาทาเว ทายะสาตะ ตะสายะทา สาสาทิกุ กุทิสาสา กุตะกุภู ภูกุตะกุ (สวด 3 จบ) โดยคาถาทั้งหมดนี้ สามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวก และใช้สำหรับคนที่ต้องการที่พึ่งทางใจก่อนที่จะเริ่มเล่นสล็อตออนไลน์เท่านั้น

ถึงตอนสุดของบท คาถาเรียกโชคกันแล้ว คาถาเรียกโชค มู เป็นการพึ่งเรื่องลี้ลับ ให้ดวงในการเดิมพันดีขึ้น นับว่าเป็น การบูชาองค์เทพ อย่างหนึ่งก่อนการเล่นสล็อตออนไลน์เพื่อเสริม พลังใจให้มีความมั่นใจในการเล่นมายิ่งขึ้น